Chị chỉ xem sex thủ dâm thôi. Ad khẳng định không có chuyện ldtd trẻ em như lời đồn