Cứu nét em học sinh Tân Bình bằng một cái bú cặc trong toilet bắn tinh lên đầu mới chịu