Đẳng cấp karaoke Sài Gòn. Cởi truồng lấy tiền bằng lồn