Đập đá xong loi con bồ ra chịch con bồ phải van xin