Gái 2k uống nước đái. Đái xong khỏi dủ cặc em nó nút sạch hết