Chồng làm xa vợ ở nhà đụ với người lạ bị bắt tại trận