Mặc duxem hàng chị mỗi ngày nhưng ad đứng về phía chị khẳng định ko có ldtt trẻ em nha