Thật sự tiếc khi mà em Việt Nam vừa đẹp vừa vú to ,lồn nước lênh láng này lại show full mặt và lồn