Tiên TGDĐ em nó lại lên sóng với chiếc lồn múp thương hiệu