Từ ngày ở gần trường đh ad đỡ tốn tiền cho gái thổi kèn hơn.